м. Запоріжжя
бульвар Вінтера, 16
+38 093 697 20 40
+38 066 158 48 95
2701289@gmail.com 

Маркування для перевезення небезпечних вантажів
(ДОПНВ / ADR)

Знаки небезпеки для маркування вантажу та транспортного засобу 

Пропонуємо придбати знаки небезпеки для пакування, (великі знаки) знаки-табло небезпеки та номера ООН для маркування небезпечного вантажу та транспортних засобів під час перевезення шляхами загального користування. Згідно правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, та усі транспортні засоби та вантаж підлягають маркуванню знаками небезпеки та табличками з номером ООН. Вимоги цих Правил обов’язкові для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім Збройних Сил України).

Усі знаки небезпеки для маркування транспортного засобу та вантажу, номера ООН виготовляються згідно ДСТУ 4500-5:2005 "ВАНТАЖІ НЕБЕЗПЕЧНІ Маркування" та повністю відповідають зразкам та нормам ADR (дослівно European Agreement on Transport of Dangerous Goods on Road) це "Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)".  Застосовуються знаки маркування безпеки за вимогою наказу № 656 від 04.08.2018  "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів" 


Уся наша продукція відповідає вимогам до маркування при перевезенні морським транспортом. 


Виготовляємо повний спектр знаків небезпеки. Сторінка знаходиться у стадії макетування. Дзвоніть.


Вартість знаків маркування актуальна на 20.12.2023

Маркування для вантажної одиниці (пакування)


    Вантажна одиниця — певна кількість вантажу, яку завантажують, транспортують, вивантажують та зберігають як єдине ціле (ящик, транспортний пакет, мішок, контейнер та інше). 

   Кожна вантажна одиниця з небезпечним вантажем, підготовлена до транспортування, повинна мати маркування яке ідентифікуює вид небезпеки вантажу.

   Якщо ваша вантажна одиниця має неправильну форму або малий розмір, дозволяється використовувати ярлик з маркуванням, який міцно прикріплений до вантажної одиниці.

На вантажну одиницю наносять:

— знак небезпеки;

— номер ООН;

— транспортну назву;

— класифікаційний шифр;

— попереджувальний знак (якщо це потрібно для вантажу згідно з ДСТУ 4500-2) 

Знак небезпеки для вантажної одиниці (пакування)


Знак небезпеки має форму квадрата, поверненого на 45 градусів (ромб),

із мінімальними розмірами 100 х 100 мм. Дозволяється зменшити розмір знака, якщо габаритні розміри вантажної одиниці не дають змоги нанести знак небезпеки зі сторонами стандартного розміру, до розмірів 50 х 50 мм. 

Знак небезпеки потрібно розміщувати на контрастному фоні або він обов’язково повинен мати пунктирний чи суцільний зовнішній контур.

При перевезенні вантажів класу 1 на упаковку, крім знака, наноситися належне відвантажувальне найменування. Даний маркувальний знак повинен бути виконаний одною або кількома мовами, однією з яких має бути англійська, німецька або французька мова.

Зразки знаків небезпеки згідно п. 5.2.2.2.2 (ДОПНВ/ADR)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 1, підкласів 1.1, 1.2 та 1.3
(вибухові речовини та вироби)

Підклас 1.1 — речовина чи виріб, для якого притаманна небезпека вибуху масою.
Підклас 1.2 — речовина чи виріб, для якого притаманна небезпека розкидання, але яка не створює небезпеку вибуху масою.
Підклас 1.3 — речовина чи виріб, для якого притаманна небезпека загоряння, а також незначна небезпека вибуху або розкидання або те й інше, але не властива небезпека вибуху масою.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласів 1.1, 1.2 та 1.3

Знак небезпеки ADR №1 (малюнок Б.1.1  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

** Місце для зазначення підкласу – залишається незаповненим, якщо видом додаткової небезпеки є вибухонебезпека.
* Місце для зазначення групи сумісності – залишається незаповненим,
якщо видом додатковою небезпеки є вибухонебезпека.

На цей знак небезпеки можна нанести такі групи сумісності, позначені літерами:

— А, B, C, D, Е, F, G, J або L — для вантажів підкласу 1.1;

— B, C, D, Е, F, G, Н, J, K або L — для вантажів підкласу 1.2;

— C, F, G, Н, J, K або L — для вантажів підкласу 1.3.

На знак небезпеки замість окремої познаки номера підкласу та групи сумісності дозволено нанесення класифікаційного шифру.


Знаки небезпеки, визначені для небезпечних вантажів класу 1 і класу 7, мають бути нанесені строго ліворуч від транспортної назви небезпечного вантажу.

Цей знак небезпеки є також знаком додаткової небезпеки «Вибухає». 

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 1, підкласу 1.4
(вибухові речовини та вироби)

Підклас 1.4 — речовина чи виріб, які становлять незначну небезпеку у разі їхнього займання або ініціювання під час транспортування. Результат дії такої речовини чи виробу виявляється, в основному, всередині паковання (викид осколків значних розмірів не відбувається на велику відстань). Зовнішня пожежа не повинна стати причиною миттєвого вибуху майже всього вмісту пакування.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласу 1.4 (Вибухові речовини та вироби)

Знак небезпеки ADR №1.4 (малюнок Б.1.2  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

* Місце для зазначення групи сумісності.
На цей знак небезпеки можна нанести такі групи сумісності, позначені буквами B, C, D, Е, F, G, S.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 1, підкласу 1.5
(вибухові речовини та вироби)

Підклас 1.5речовина, якій властива небезпека вибуху масою, але має настільки низьку чутливість, що при звичайних умовах транспортування існує дуже мала вірогідність її ініціювання або переходу від горіння до детонації. Імовірність переходу від горіння до детонації зростає під час транспортування такої речовини у великих кількостях.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласу 1.5 (Вибухові речовини та вироби)

Знак небезпеки ADR №1.5 (малюнок Б.1.3  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

* Місце для зазначення групи сумісності (D).

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 1, підкласу 1.6
(вибухові речовини та вироби)

Підклас 1.6вироби, які містять тільки малочутливі до детонації речовини, не здатні до вибуху масою, та характеризуються незначною ймовірністю випадкового ініціювання або поширювання вибуху. Небезпека, характерна для виробів підкласу 1.6, обмежується вибухом одного виробу.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласу 1.6 (Вибухові речовини та вироби)

Знак небезпеки ADR №1.6 (малюнок Б.1.4  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

* Місце для зазначення групи сумісності (N).

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 2, підкласу 2.1
(займисті гази)

Підклас 2.1гази, які при температурі 20 °С та нормального тиску 101,3 кПа є займистими в суміші з повітрям у разі їхньої концентрації не більше ніж 13 % (за об’ємом) або які мають діапазон концентраційних меж займання в суміші з повітрям не менше 12 % незалежно від значення нижньої концентраційної межі займання.
Вироби, зокрема аерозольні розпилювачі, які містять не менше 85 % легкозаймистих компонентів (за масою) та теплота їх згоряння не менше ніж ЗО кДж/г.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласу 2.1 (Займисті гази)

Знак небезпеки ADR №2.1 (малюнок Б.2.1/Б.2.2  ДСТУ 4500-5)
(підклас 2.1 має пріоритет над підкласом 2.2)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 2, підкласу 2.2
(незаймисті нетоксичні гази)

Підклас 2.2гази, які перевозять при температурі 20 °С та тиску не нижче 280 кПа або в охолодженому скрапленому стані. Гази, які є задушливими (розріджують або заміщають кисень у повітрі) або окисниками (спричиняють займання або підтримують горіння інших матеріалів у більшій мірі ніж повітря) або ті, які не долучено до інших підкласів.
Вироби, зокрема аерозольні розпилювачі, які за масою містять не більше 1% легкозаймистих компонентів та теплота їх згоряння менше ніж 20 кДж/г.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласу 2.2 (Незаймисті нетоксичні гази)

Знак небезпеки ADR №2.2 (малюнок Б.2.3/Б.2.4  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 2, підкласу 2.3
(токсичні гази)

Підклас 2.3гази, значення середньої смертельної (летальної) концентрації (ЛК50) яких не більше М/22,4*5000 м г/м3 (ЛК60 <= 5000 частин на мільйон), а також гази, які є настільки токсичні або їдкі, що становлять небезпеку для здоров’я людей. Гази, які мають корозійні властивості, повинні бути віднесені до підкласу 2.3 із зазначанням для них додаткової небезпеки класу 8.
Вироби, зокрема аерозольні розпилювачі, вміст яких за токсичністю або корозійною дією (за винятком витискувального газу) відповідає критеріям віднесення до середнього або низького ступеня небезпеки. Вироби, вміст яких за токсичністю або корозійною дією (за винятком витискувального газу) відповідає критеріям віднесення до високого ступеня небезпеки, до перевезення допускати не можна.

Примітка. Високотоксичними є гази, значення ЛК50 яких не перевищує (ЛК50 <= 200 частин на мільйон).

Знак небезпеки для небезпечних вантажів підкласу 2.3 (токсичні гази)

Знак небезпеки ADR №2.3 (малюнок Б.2.5  ДСТУ 4500-5)
(підклас 2.3 має пріоритет над усіма іншими підкласами)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 3
(легкозаймисті рідини)

Клас 3легкозаймисті рідини, які мають температуру спалаху вище 35°С і не підтримують горіння, тобто ті, які пройшли відповідне випробовування на горіння, та температура займання яких не менше ніж 100°С, або якщо вони є водними розчинами, що містять понад 90% води (за масою).
В’язкі нетоксичні некорозійні розчини та однорідні суміші, які мають температуру спалаху не нижче 23°С, але не вище 61°С, містять не більше 20% нітроцелюлози (із масовою часткою азоту не більше 12,6% на суху масу нітроцелюлози) та транспортують у вантажних одиницях місткістю менше 450 л.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 3 (легкозаймисті рідини)

Знак небезпеки ADR №3 (малюнок Б.3.1/Б.3.2  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 4.1
(легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, що полімеризуються, і тверді десенсибілізовані вибухові речовини)

Клас 4.1легкозаймисті тверді речовини (ЛЗТ), наприклад порошкоподібні, гранульовані або пастоподібні речовини, що можуть легко загорятися під короткочасним впливом джерела запалювання, такого як запалений сірник, під час горіння яких полум’я поширюється швидко, а також тверді речовини або вироби, здатні загорятися внаслідок тертя.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 4.1 (легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, що полімеризуються, і тверді десенсибілізовані вибухові речовини)

Знак небезпеки ADR №4.1 (малюнок Б.4.1  ДСТУ 4500-5)

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 4.2
(речовини, здатні до самозаймання)

Клас 4.2пірофорні речовини, тобто речовини, охоплюючи суміші та розчини, які навіть у малих кількостях займаються у разі контакту з повітрям протягом 5 хв. Самонагрівні речовини, тобто речовини, охоплюючи суміші та розчини, або вироби, які у разі контакту з повітрям без підведення енергії ззовні, здатні до самонагрівання. Ці речовини займаються тільки у великих кількостях (кілограми) і лише через тривалий час (години або дні).

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 4.2 (речовини, здатні до самозаймання)

Знак небезпеки ADR №4.2 (малюнок Б.4.2  ДСТУ 4500-5)
Примітка. Пірофорні речовини треба відносити до підкласу 4.2 незалежно від результатів, отриманих за класифікаційними випробовуваннями, згідно з розділом 8 ДСТУ 4500-4.

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 4.3
(речовини, що виділяють займисті гази при зіткненні з водою)

Клас 4.3речовини, які, взаємодіючи з водою, можуть виділяти займисті гази, здатні утворювати з повітрям вибухові суміші. Такі суміші легко займаються від будь-яких звичайних джерел запалювання, наприклад, від відкритого вогню, іскор слюсарних інструментів та незахищених електричних ламп. Речовини відносять до класу 4.3, якщо на будь-якій стадії випробовування відбувається мимовільне займання газу, який виділяється, або відбувається виділення займистого газу зі швидкістю понад 1 л. на кілограм речовини за годину.

Знак небезпеки для небезпечних вантажів класу 4.3 (речовини, що виділяють займисті гази при зіткненні з водою)

Знак небезпеки ADR №4.3 (малюнок Б.4.3  ДСТУ 4500-5)
Примітка. Пірофорні речовини треба відносити до підкласу 4.2 незалежно від результатів, отриманих за класифікаційними випробовуваннями, згідно з розділом 8 ДСТУ 4500-4.

Знак небезпеки для пакування (100 х 100 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 6,00 грн./шт.  (від 50 шт.)

Знак небезпеки для маркування транспортного засобу (250 х 250 мм., клейка плівка)
Вартість знака: 40,00 грн./шт.  (від 10 шт.)

© 2008 - 2023  Майстерня спецдруку "Сантис"